Publicatiedetail
De Oelegemse gemeenteschool 150 jaar op "De Driehoek"
Auteur:Walter Van der Avert
Jaarboek:2008-2009
Uitgeverij:Eigen uitgave
Prijs:0€


Het nieuwe jaarboek 2008 – 2009
DE OELGEMSE GEMEENTESCHOOL 150 JAAR OP “DE DRIEHOEK”

Midden december 2008 biedt onze heemkundige kring “De Brakken” zijn jaarboek voor 2008 en 2009 aan. Met die twee jaartallen spelen we veilig. Juist 150 jaar geleden, dus in 1858, nam de Oelegemse gemeenteraad de beslissing om de oude school noordelijk van de kerk te verkopen en een nieuwe school te bouwen op “Den Dryhoek”, de plaats waar ze nu nog staat. Ook de aankoop van de grond en het uittekenen van de plannen gebeurden in 1858. En nog in december van hetzelfde jaar 1858 volgde de aanbesteding van de bouw door het provinciebestuur. Een jaar later was de nieuwe school al afgewerkt. Daarom zullen leerkrachten, oudercomité en leerlingen die “150 jaar gemeenteschool op De Driehoek” in 2009 vieren. Maar met die vieringen moet er iemand de spits afbijten en voor ons was het een mooie gelegenheid om, na het boek over de Sint-Luciaschool, op ons elan verder te gaan met dit onderwerp.
In ongeveer tien hoofdstukken komt de geschiedenis van de gemeenteschool uitgebreid aan bod vanaf de 16de tot en met de 21ste eeuw.
De belangrijkste bijdragen komen van Joke Bungeneers, Marleen De Swert, Willem Segers, François Van Camp, Marcel Van de Peer en Walter Van der Avert die voor de coördinatie zorgde. Ward Sels verdient een speciale vermelding voor zijn hulp bij de klasfoto’s.
 
Het boek is rijkelijk geïllustreerd. Zeker de klasfoto’s krijgen speciale aandacht met zoveel mogelijk namen van leerlingen. Enkele jaren uitgezonderd zou iedereen die zijn/haar volledig lager onderwijs in Oelegem volgde na 1930, zich in het boek kunnen herkennen….
 
We bieden het boek van meer dan 150 pagina’s te koop aan voor de prijs van 25 euro. Hierin is twee jaar lidgeld van de heemkundige kring De Brakken inbegrepen met acht contactbladen, zodat u twee jaar lang op de hoogte blijft van onze werking.

Helaas is deze publicatie niet meer voorradig