Publicatiedetail
Oelegem in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (deel 2)
Auteur:Eric De Vos
Jaarboek:1990
Uitgeverij:Eigen uitgave
Prijs:5€


1990 ERIC DE VOS: Oelegem in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (deel 2); 73 pagina’s
In dit tweede deel verfijnt de schrijver het beeld van Oelegem in die periode. Beslist boeiend om lezen is het verhaal van pastoor Beke en zijn eerste ervaring in Oelegem: van kerkelijker feestdagen over begrafenissen tot openhouden van de herberg tijdens de hoogmis. Dan volgen hoofstukken over hygiëne en gezondheid, landsverdediging en burgerveiligheid, huizen, gebouwen en branden. De “Oelegemse Gazet” besteedt aandacht aan het echter dorpsleven met ongevallen, vechtpartijen en zelfs een moord.