Publicatiedetail
Oelegem op weg naar de 20ste eeuw (deel 1)
Auteur:Eric De Vos
Jaarboek:2002
Uitgeverij:Eigen uitgave
Prijs:5€


2002 ERIC DE VOS: Oelegem op weg naar de 20ste eeuw (deel 1); 112 pagina’s
De auteur schets eerst de situatie van België in Europa tussen 1860 en 1890. Dan volgt Oelegem in detail met een beeld van de notabelen en het gewone volk plus bevolkingsstatistieken. Speciale aandacht ging naar het onderwijs in het dorp. In het hoofdstuk over armoede en welvaart komen landbouw, rijk en arm, het bureel van weldadigheid, de koopkracht en het transport aan de beurt.