Publicatiedetail
Leven rond die oude toren… (400 jaar zelfstandige parochie Oelegem)
Auteur:Walter Van der Avert
Jaarboek:2004 - 2005
Uitgeverij:Eigen uitgave
Prijs:5€


2004 + 2005 W. VAN DER AVERT: Leven rond die oude toren in dat dorpje droomverloren…  (400 jaar zelfstandige parochie Oelegem); 185 pagina’s
De viering van 400 jaar Oelegemse parochie Onze-Lieve-Vrouw Ten-Hemel-Opgenomen eiste natuurlijk een uitzonderlijke publicatie. De gegevens tussen de eerste vermelding van Oelegem in 1161 tot en met de 16de eeuw zijn eerder schaars. Zeker boeiend is het streven van de Oelegemnaren vanaf 1580 om onafhankelijk te worden van de Broechemse overheersing. Een ruwe schets van straten, bewoning en toponiemen van het dorp rond 1600 was pas na tientallen jaren studie te verantwoorden. Verder worden alle pastoors besproken tussen 1604 en 2004 met daarbij een opsomming van alle onderpastoors en kosters. In een vijftal hoofdstukken volgt dan een beschrijving van de kerk, de kunstschatten en alle eigendommen van de parochie. Ook het parochiaal leven krijgt de nodige aandacht met verenigingen, bedevaarten, processies, parochiefeesten, Oelegemse priesters en religieuzen. Tientallen illustraties zorgen voor een visuele geschiedenis.