Publicatiedetail
150 jaar vrije basisschool Sint-Lucia Oelegem
Auteur:Eric De Vos
Jaarboek:2006 - 2007
Uitgeverij:Eigen uitgave
Prijs:5€


2006 + 2007 ERIC DE VOS: 150 jaar vrije basisschool Sint-Lucia Oelegem; 88 pagina’s
De lezer krijgt eerst een beeld van de geschiedenis van het lager onderwijs in ons land vanaf de 18de eeuw. Daarop volgt een bondige schets van de start van de meisjesschool in 1856 door de zusters Annonciaden van Huldenberg en de rustige periode tussen 1865 en 1879 om dan de eerste schooloorlog tussen1880 en 1885 te belichten. Na 1886 volgde een langzame maar zekere groei met nieuwbouw, uitbreiding en oorlogsperikelen. Sint-Lucia moest natuurlijk de modernisering van het lager onderwijs volgen met afschaffing van de vierde graad, overdracht van het bestuur aan een inrichtende macht, de oprichting van een oudercomité, het wegvallen van de laatste zusters en de fusie met de lagere school van Broechem. Het boek sluit af met een zestigtal klasfoto’s van kleuters en lager onderwijs.