Publicatiedetail
Jaarboek 1978
Auteur:H.K. De Brakken
Jaarboek:1978
Uitgeverij:Eigen uitgave
Prijs:0€


WALTER VAN DER AVERT: Onze bijdrage voor het Jaar van het Dorp… en voor later
FRANCIS BRENDERS: Dorpsgezicht Oelegem
GUY GRUYAERT:Wetten decreten en besluiten tot herwaardering van dorp en platteland
WILLY SCHUYESMANS: Vrieselhof dag aan dag
WALTER VAN DER AVERT: Voorstelling van Oelegem: geschiedenis en toponiemen
WALTER VAN DER AVERT: Wijziging van de straatnamen
J.E. BEKE, J.E. JANSEN, J. ERNALSTEEN: Gegevens over de Sint-Sebastiaensgilde
HENRICUS SMETS: Geschiedenis van de Oelegemse kerk…(61 pagina's)
Niet meer verkrijgbaar, maar raadpleegbaar in het gemeentelijk Documentatiecentrum: documentatiecentrumranst@skynet.be

Helaas is deze publicatie niet meer voorradig