Molendagboek
Algemeen
Verbodsborden en een zitbank bij de molen
Verslag van 1/04/2006
Tijdens de bestuursvergadering in februari klaagden onze molenaars over de vele hondenuitwerpselen rond de molen. “Wij kunnen onmogelijk van de éne poort naar de andere stappen, zonder in hondenpoep te trappen,” meldden ze. Daarom stelden ze voor aan het gemeentebestuur te vragen om een stukje hondenwei af te bakenen in een hoekje op het terrein achter de molen. Onverwacht vlug kregen we van het gemeentebestuur antwoord dat ze die hondenwei geen goede oplossing vonden, maar dat ze andere maatregelen zouden treffen. Tot onze verrassing werden dat dan verbodsborden voor honden. Voorbijgangers hoorden we al opmerken dat ze die verbodsborden niet zo esthetisch vonden voor die mooie omgeving.Ondanks dat blijft de omgeving van onze Oelegemse molen toch voor een fraai uitzicht zorgen waar vele wandelaars, fietsers en buurtbewoners van kunnen genieten. In dezelfde brief vroegen we dus het gemeentebestuur om een zitbank te plaatsen langs de kant van de Kerkhoflei. Op die vragen kregen we wel een positief antwoord en ook een bliksemsnelle reactie want de bank was al geplaatst voor we het antwoord in onze brievenbus vonden (bij manier van spreken). We willen langs deze weg gemeentebestuur en gemeentewerklieden danken voor hun regelmatige medewerking en voor hun inzet voor de Oelegemse molen. Zeker willen wij ook onze molenaars danken die zovele weekends en zelfs avonden in de week blijven opofferen om die gebrekkige maalinstallatie weer op gang te krijgen. En onze medewerkers aan het maandelijks Meulenmaal zorgen ervoor dat we het materiaal voor die herstellingen kunnen blijven betalen… want die rekening begint ook hoog op te lopen. P.S. Een ongevraagde nieuwe aanplanting voor de molen bemoeilijkt het werk van de gemeentewerklieden bij het maaien van het gras. Wij zullen dit boompje verplaatsen.
Geplaatst op 6/12/2006 door Walter Van der Avert