Molendagboek
Het leven zoals het is "Molenaar"
Muizenplaag in de molen
Verslag van 13/05/2007

We kampten al enkele maanden met muizen in onze molen, maar de laatste weken nam de populatie in snel tempo toe. 1,5 ton graan opgestapeld op de steenzolder, werd de ideale verblijfplaats voor onze bezoekers. Afgelopen maanden konden we het probleem inperken en gedeeltelijk oplossen met het plaatsen van muizenklemmen en vergif. Maar toen we afgelopen zondag het luik naar de meelzolder openden lag de vloer bezaait met graan.


fig. 1 Een opgedroogde muis tussen het graan

Gezien de situatie niet meer onder controle bleek, besloten we de zakken graan op de meelzolder te verplaatsen en eventuele muizennesten op te sporen. Toen we de zakken graan onder de steenkraan op de steenzolder één voor één verwijderden, werd het duidelijk dat zo goed als elke zak graan was stukgebeten. Achter de stapel met zakken lag een hoop graan dat uit de zakken was gekomen, deze laag was ongeveer 25 cm hoog en 2 meter lang. Tijdens het opruimen vonden we enkele dode muizen, maar ook een enkel keer zagen we een muis wegschieten naar een klein hoekje tussen de eiken vloer en de muur.


fig. 2 Luc en Jan ruimen het graan op de vloer

We ruimden het graan op dat uit de zakken was gelopen en zogen de kieren en gaten tussen de vloer en de muur leeg, zodanig dat zo weinig mogelijk graan en uitwerpselen achter bleef. De stapel aan de kant van de trap verplaatsten we eveneens en ook daar werd alles opgekuist. Nieuw en ander vergif werd geplaatst, terwijl de zakken nu tijdelijk opgestapeld liggen onder de trap naar de luizolder. Ook de meelzolder werd grondig onder handen genomen. We hopen dat de muizenplaag nu snel voorbij zal zijn, zodanig dat de beschadigde zakken snel kunnen vervangen worden door goede. Wanneer blijkt dat het probleem niet opgelost geraakt zullen we genoodzaakt zijn de zakken graan tijdelijk op een andere lokatie te stockeren.

fig. 3 Opruimen van graan op steenzolder fig. 4 Nieuw vergif geplaatst

 

Geplaatst op 16/05/2007 door Joël