Nieuws
Beheersplan goedgekeurd!
In 2018 werkten De Brakken hard aan de opmaak van een beheersplan. Op 6 september 2018 stelden we het beheersplan voor aan het toenmalige college, die het op hun beurt op 17 september aan de gemeenteraad voorlegden. Met goed gevolg! Want intussen kreeg de gemeente officieel bericht dat Sonja Vanblaere, de administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed, het beheersplan op 1 februari 2019 heeft goedgekeurd en getekend. Dat betekent dat we voor de volgende 24 jaar alle onderhouds- en restauratiewerken die in het beheersplan voorzien zijn steeds een dossier kunnen indienen om een 'erfgoedpremie' te krijgen, een subsidie voor de uit te voeren werken.
Geplaatst op 16/3/2019 door johan