Nieuws
Mannen maken plannen
Misschien zag je het al: de officiële gele affiche voor de bouwvergunning van ons bakhuis is aangeplakt. En dit weekend bakenden de molenaars een terrein af met Heras hekwerk. Binnen die omheining zullen binnenkort stapels en stapels bakstenen verschijnen. En dan is het aftellen naar de eerste spadesteek ...
Geplaatst op 15/4/2019 door johan

website binnenkort even offline
We hebben het al gemeld: achter de schermen zijn we druk doende de website in een nieuw kleedje te steken. In de loop van de maand mei zal de website korte tijd offline zijn, om de transformatie te voltooien.
Geplaatst op 25/3/2019 door johan

Beheersplan goedgekeurd!
In 2018 werkten De Brakken hard aan de opmaak van een beheersplan. Op 6 september 2018 stelden we het beheersplan voor aan het toenmalige college, die het op hun beurt op 17 september aan de gemeenteraad voorlegden. Met goed gevolg! Want intussen kreeg de gemeente officieel bericht dat Sonja Vanblaere, de administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed, het beheersplan op 1 februari 2019 heeft goedgekeurd en getekend. Dat betekent dat we voor de volgende 24 jaar alle onderhouds- en restauratiewerken die in het beheersplan voorzien zijn steeds een dossier kunnen indienen om een 'erfgoedpremie' te krijgen, een subsidie voor de uit te voeren werken.
Geplaatst op 16/3/2019 door johan

Naar een nieuwe website
In 2007 konden we met gepaste trots melden: De Brakken gaan digitaal! Om precies te zijn: op zaterdag 24/02/2007 omstreeks 20u15 ging deze website online. Nu zijn we 12 jaar verder, in termen van websites een héél respectabele leeftijd. We zijn achter de schermen volop aan het werken aan een verjongingskuur. Dat betekent wél dat de website binnen enkele weken voor korte tijd 'onder constructie' zal zijn.
Geplaatst op 27/2/2019 door johan

De molen niet open tijdens de jaarmarkt
Op zondag 3 maart is het weer jaarmarkt in Oelegem. Gewoonlijk kon je dan ook in de molen terecht. Dit jaar is de molen echter NIET open tijdens de jaarmarkt: de feesttent die ook op carnavalsavond zal dienst doen is dit weekend al opgesteld, waardoor de ingang van de molen niet zichtbaar en moeilijk bereikbaar is.
Geplaatst op 3/2/2019 door johan

Opnieuw stormschade aan de molen
Op zondag 9 december 2018 omstreeks 14.30 uur brak bij een plotse, hevige windvlaag het volledige hekwerk van een van de wieken van de molen in Oelegem af. De wind blies het hekwerk in de richting van het kerkhof; de boomsingel stopte het gelukkig in zijn vaart. De molenaars hebben de restanten van zeil en hekwerk die nog aan het wiekenkruis bungelden verwijderd; ook het hekwerk dat in de bomen was beland is opgeruimd. De molen was op dat ogenblik open voor het maandelijkse Meulenmaal. Gelukkig is niemand van de medewerkers of bezoekers geraakt. Als bij een wonder is er ook deze keer geen bijkomende schade berokkend aan de graven op het kerkhof of aan de geparkeerde auto’s.
Geplaatst op 2/1/2019 door johan

Oude publicaties aan spotprijs
Onze voorraad jaarboeken slinkt. De resterende 'oude' jaargangen bieden we aan aan een gunstprijs. Zo kan je de geschiedenis van ons dorp volgen in een reeks jaarboeken die in hoofdzaak geschreven zijn door ons oud-bestuurslid Eric de Vos: In het Verenigd Koninkrijk de Nederlanden (deel 1 & 2); In het Jonge België (deel 1 & 2) en Op weg naar de twintigste eeuw (deel 1 & 2) Per 'set' van 2 delen slechts 5 euro. Opgelet! Nog maar een beperkt aantal sets verkrijgbaar!
Geplaatst op 17/3/2018 door johan

Stormschade aan de molen
Op 18 januari 2018 raasde een storm over het land. De molen bleef niet gespaard: er waren stukken van de wieken losgekomen en tot op het kerkhof beland. Gelukkig werden er geen mensen geraakt en ook de graven en de auto’s op de molenparking bleven gespaard. Op 23 januari stond een inspectie van Monumentenwacht van de provincie Antwerpen op de agenda. De monumentenwachters hebben uit veiligheid bijkomend alle loszittende stukken verwijderd. Op 5 maart ging in de molen een eerste vergadering door met de gemeente, monumentenwacht en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Samen bekijken we hoe het nu verder moet, want met kapotte wieken kan de molen niet draaien …
Geplaatst op 17/3/2018 door johan

Jozef Simons en WO I - boekenaanbod
Onze heemkring realiseerde in 2016, met de steun van velen, een project rond Jozef Simons en WO I. Een van de activiteiten was een lezing en boekpresentatie door prof. em. Ludo Simons over de oorlogsdagboeken van zijn vader. Dat boek, "Van het kasteel naar het front. Het oorlogsdagboek van Jozef Simons, 1914-1918", is nog steeds bij ons te verkrijgen aan 25 euro. Onlangs kreeg de heemkring de kans een kleine partij te verwerven van de iconische roman van Jozef Simons, "Eer Vlaanderen vergaat", in de heruitgave van 2014. Deze roman kunnen we aanbieden aan 10 euro. Wie beide boeken samen koopt, betaalt slechts 30 euro.
Geplaatst op 6/9/2017 door johan

Stemmige herdenking 11 november
Ook dit jaar ging na de misviering en de hulde aan het monument van de gesneuvelden een herdenkingsmoment door bij het Vrieselhof. Bij het tijdelijke ereperk met kruisjes waarop de namen van 51 jonge mannen gebeurde opnieuw de naamafroeping, waarna kinderen bij elk kruisje symbolisch vergeet-me-nietjes plaatsten. Als afsluiting werd het ten Velde gespeeld (foto Danny Huygens).
Geplaatst op 13/11/2016 door Johan

Oorlogsdagboek van Jozef Simons te boek
Op 11 november verscheen het boek Van het kasteel naar het front. Het oorlogsdagboek van Jozef Simons, 1914-1918. Prof. em. Ludo Simons, zoon van en auteur van het boek, gaf naar aanleiding hiervan een gesmaakte lezing in het Vrieselhof in Oelegem. Heel wat van de ruim honderd aanwezigen kochten het boek en lieten het meteen signeren door de auteur (foto Danny Huygens). Praktisch: Het boek is uitgegeven bij Lannoo en kost 24,99 euro. Behalve in de boekhandel kan je het ook bij De Brakken bestellen.
Geplaatst op 13/11/2016 door johan

Leraar, schrijver, tolk, frontsoldaat
Vanaf maandag 14 november kan je deze tentoonstelling over Jozef Simons en WO I in het gemeentehuis van Ranst bezoeken. Praktisch: - Gustaaf Peetersstraat in Broechem. - de tentoonstelling is gratis toeganklijk: - in de week alle dagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis - in de weekends kan ENKEL OP AANVRAAG een groepsbezoek geboekt worden. Maximum 20 personen per groep. Ook dit is gratis, maar graag ruim op voorhand informeren via cultuur@ranst.be
Geplaatst op 20/10/2016 door johan

Molens en maalderijen
Op 17 april 2016 stelden we ons nieuwe jaarboek voor. Een van onze vrijwillige molenaars, Luc Verachtert, begroef zich enkele jaren in allerlei archieven om alles wat ooit over onze molens en maalderijen verscheen opnieuw aan het licht te brengen. Bovendien spoorde hij oud-molenaars en kinderen of kleinkinderen van molenaars en maalders op om ook hun verhaal voor ons vast te leggen. Molens en maalderijen in Broechem, Emblem, Oelegem en Ranst telt 272 pagina’s en meer dan driehonderd illustraties. Daarbij heel wat vertrouwde beelden, maar ook nooit eerder getoonde foto’s en tekeningen. Het boek kost 35 euro. Het boek kent een groot succes: de volledige oplage is inmiddels voor bijna 90% verkocht ...
Geplaatst op 20/10/2016 door johan

Plechtige voorstelling van het nieuwe jaarboek

Op zondag 17 april 2016 werd het eerst exemplaar van het nieuwe jaarboek door auteur Luc Verachtert overhandigd aan schepen Roel Vermeesch.

Het jaarboek kan besteld worden via de website.

Indien u het jaarboek koopt blijft u lid van de heemkundige kring. Ook zonder jaarboek kan u lid blijven door betaling van 15 euro op onze rekening BE19 9792 5460 631.

Geplaatst op 3/1/2013 door johan

Debrakken.be is vernieuwd

Beste bezoeker, de website van debrakken.be is vernieuwd.

De pagina weergave is verbeterd zodat onze website in de verschillende browsers op dezelfde wijze en met dezelfde tekstgrootte wordt weergegeven. 
Ook zijn enkele functionele verbeteringen aangebracht zoals: het veranderen van kleur van de menuitems wanneer u hierover gaat met de cursor alsook de knoppen "Heemkundige Kring" en "De Molen"

Hierboven ziet u een overzicht van de gebruikte internet browsers door onze bezoekers. De laatste versies van Windows Internet Explorer alsook Mozilla/Firefox zijn nu ondersteund.

Ik wens u een aangenaam bezoek op onze website.

Geplaatst op 23/2/2012 door johan

Folder Sint-Sebastiaan en De Ware Volharding
 

Naar aanleiding van de restauratie van de 2 negentiende-eeuwse Oelegemse schuttersvaandels werd er een brochure uitgegeven over de Sint-Sebastiaan en De Ware Volharding gilde. Deze bestaat uit 12 bladzijden. Ze beschrijft de geschiedenis van de beide Oelegemse gilden. Theo Aerts, Opperhoofdman van de Hoge Gilderaad der Kempen, geeft een uiteenzetting over de geschiedenis van de gildewezen.

Ten slotte bevat het boekje de beschrijving van de restauratie van de beide vaandels.

 

De brochure kost 2 euro en is af te halen in de molen tijdens de meulenmalen (2de zondag van de maand) of te bestellen via info@debrakken.be . Hiermee steunt u ook de restauratie van de 2 vaandels.

Geplaatst op 29/8/2011 door johan

Ooievaars te Oelegem
Zie beelden in onze fotoreeks
Geplaatst op 12/4/2011 door johan

Foto's molenfeest 2009

De foto's van het molenfeest 2009 staan op de website. U kiest bovenaan foto's en vervolgens kiest u onderaan het fotoalbum "editie 2009".

Als u foto's heeft mag u die altijd doorsturen naar info@debrakken.be en plaatsen wij die op de website.

Geplaatst op 8/3/2009 door Joel

Toon op 3 en 4 okt uw ♥ voor De Keer

Een enorme uitbreiding van het industriegebied, treft niet alleen de bewoners van De Keer, maar ook de inwoners van de gemeente Ranst. De leefomstandigheden, verkeer, milieu zullen drastisch wijzigen, indien deze plannen werkelijkheid worden. Wij, inwoners van de gemeente Ranst hebben dus allen belang van deze actie "een hart voor De Keer" te steunen.

Onze molenaars hingen een spandoeken op tegen de molenwieken. Het verhaal leest u in het molendagboek.

Hieronder het programma van TOON EEN HART VOOR DE KEER
 - meer info en up to date informatie vindt u op de website van de actiegroep www.reddekeer.be -

Vrijdag 3 oktober

Fuifweide Ginnegemveld Oelegem
20.00 u – 03.00 u
Inkom 3 €

Optredens van:
My Hot Pony
Oelegem All Stars
The O’haras

Oldies Party

Presentatie:
Michael Van Peel

Zaterdag 4 oktober

Fuifweide Ginnegemveld Oelegem
14.00 u – 17.00 u
Toegang gratis

Ontdek De Keer
te voet of per fiets, met huifkar of platte wagen

Helikoptervluchten
over de keer

 

Live muziek
14.00 u Hei Pasoep, Peter Vingerhoets
15.00 u Lumbufish
16.00 u Tine Renée

Animatie
infostand geschiedenis en toekomst van De Keer
vertelsels van Danny Van Gompel (15.00 u)
springkasteel, schminken, paard- en ponyrijden

Eten en drinken
keerse boterhammen, pannekoeken, KWB bier,…

16.00 u Apotheose
jachthoornkorps Fugamus, Patrick Onzia
ballonnen, tombola – hoofdprijs: fiets

Geplaatst op 17/9/2008 door Joël

Vernieuwde foto-expo in Oelegemse molen
Zondag 9 december staat de Oelegemse windmolen weer open voor het traditioneel MEULENMAAL tussen 11 en 18 uur. Sinds begin november ziet het interieur er echter lichtjes anders uit. Willem Segers, bestuurslid van de heemkundige kring De Brakken, nam enkele jaren geleden het initiatief om een reeks oude foto’s van Oelegem te laten vergroten. Hieruit konden de Brakken dan regelmatig een andere keuze maken om het interieur te wijzigen of aan te passen aan een bepaald thema. Natuurlijk blijven de grote blokfoto’s hangen… want die zijn zo goed als onvervangbaar.
 
Thema’s
Dit keer koos Willem Segers voor oude en nieuwe foto’s uit twee Oelegemse regio’s. Aan de noordkant hangen de foto’s uit het dorpscentrum met de vernielde kerk, drie oude beelden van het dorpsplein, het geboortehuis van Jozef Simons, de winkel van de gezusters Schepers, de oude meisjesschool vóór 1910, het klooster met een hoge muur rond en de speelplaats van de jongensschool, nog zonder bomen. Allemaal verleden tijd voor Oelegem.
Als tweede thema krijgt de bezoeker een beeld van Oelegem buiten het dorpscentrum. Hierbij hoort café Mooie Molen en de houten windmolen, het kasteel Vrieselhof rond 1900, het stukgeschoten kasteel, het oude Bleyckhof met slagluiken, het fort en de Vlotstraat met een woonwagen. Erg romantisch is zeker het zicht op de vroegere Herentalse Vaart met een reeks binnenschepen met masten. Ook “de beurs” in de Oudstrijdersstraat geeft nog een beeld van het oude Oelegem, met boomstammen aan de kant voor de mannen van “de kuiper”, nu schrijnwerkerij Diels,.
Misschien nog een pijnlijk detail: zowel de kerk, het kasteel Vrieselhof en de houten windmolen werden vernield door de eigen Belgische troepen. Dan konden die gebouwen niet als “mikpunt” voor de vijand dienen. De foto’s blijven beslist enkele maanden hangen, zeker tot en met Oelegem jaarmarkt.
Geplaatst op 9/12/2007 door Johan

1000ste bezoeker website

Donderdag 27 september 2007 heeft de website haar 1000ste bezoeker mogen verwelkomen.
Zoals u in bovenstaande grafiek ziet, is dit de som van het aantal unieke bezoekers per maand.

Uit het surfgedrag van onze bezoekers kan heel wat afgeleid worden:

Bezoekers komen vooral tussen 11u30 en 13u en 's avonds rond 17u naar onze website.
De populairste pagina's zijn:

  1. fotoalbum De Brakken en Molen-gedeelte
  2. activiteiten
  3. publicaties

Enkele gebruikte trefzinnen waardoor bezoekers onze webiste vonden(bv. via Google):
- 12,8% zocht op "de brakken"
- 4,9 % typte "molen oelegem" in
- een enkeling zocht wel eens op "molen oelegem luk"
- de meest rare was "hoe breed is de john kennedylaan"
- iemand slaagde er zelfs in via het woord "chocomouse" onze website te bereiken

92,4% gebruikt Internet Explorer(IE) als webbrowser, met 6,1% staat Firefox op de tweede plaats
Deze site kan u best bekijken in IE6.0 of hoger. We zijn bezig de website verder compatibel te maken voor andere populaire browsers zoals Firefox.

30% tot 50% van de bezoekers per maand voegde onze website toe aan zijn favorieten

Deze maand september bleef 9,3% 2 tot 5 min op onze website. 10,5% nam hun tijd en bleven 5-15 min. 59,1% kwamen snel(0-30s) even kijken of er iets nieuws stond of waren verkeerd. (Deze percentages wisselen sterk van maand tot maand)

Geplaatst op 29/9/2007 door Johan

Gezocht: Vrijwilligers voor inventarisatie ‘Trage Wegen’
Trage wegen zijn buurtwegen zoals jaagpaden, kerkwegels, holle wegen, bospaden of veldwegen. Ze vormen een bedreigd patrimonium: het eens zo dichte netwerk brokkelt nog altijd af door afschaffing, verwaarlozing en onrechtmatige inname, bij voorbeeld door omploegen of afsluiten. En dat terwijl het draagvlak om deze wegen te gebruiken voor duurzame mobiliteit, recreatie, natuurbehoud of erfgoedversterking nog nooit zo groot geweest is!
 
Zowel de vzw Trage Wegen als het provinciebestuur van Antwerpen werkten een initiatief uit om hier iets aan te doen.
 
1. Nieuwe inventarisatie
In opvolging van de wet van 10 april 1841 werd in de periode 1843-1845 per gemeente een ‘Atlas van de Buurtwegen’ opgemaakt. Deze wet op de buurtwegen is nog steeds van kracht! In de loop der jaren veranderde er wel een en ander. Wijzigingen (afschaffingen, bijklasseringen, verleggingen) kunnen in principe enkel op voordracht van de gemeente én gaan pas in na goedkeuring door de deputatie van de provincie. Maar niet alle wijzigingen zijn officieel aangevraagd of doorgegeven. Toerisme Provincie Antwerpen coördineert een nieuwe inventarisatie van de nog bestaande buurtwegen.
 
2. Dag van de Trage Weg
Op 15 juni 2002 de vzw Trage Wegen boven de doopvont gehouden. De vzw wil ijveren voor een betere bescherming en een beter beheer van de talloze buurtwegen in Vlaanderen en coördineert het initiatief de 'Dag van de Trage Weg' op 27 en/of 28 oktober 2007.
 
De gemeente Ranst wil beide waardevolle initiatieven steunen. Ze heeft zich ingeschreven voor de 'Dag van de Trage Weg' op zondag 28 oktober en stelt als actie voor om dat weekend groepen mensen te mobiliseren om aan inventarisatie te doen. De cultuurdienst en de gemeentelijke documentatieraad coördineren de lokale aktie, in samenwerking met de Raad voor Toerisme, de heemkundige kring ‘De Brakken’ en de wandelclub ‘De Ranstuilen’.
 
Bent u geïnteresseerd om op zondag 28 oktober mee te werken aan de inventarisatie van de trage wegen in Ranst?
Aarzel dan niet en neem contact op met de gemeentelijke documentatieraad
(Walter Van Der Avert, tel. 03/475.94.26,
documentatieraad.ranst@skynet.be)
Geplaatst op 19/9/2007 door Johan

2 molenkatten
Misschien las u ons artikel over de muizenplaag in de Oelegemse molen van 13 mei? Lees hier het artikel ‘’Muizenplaag in de molen’’
De muizen hebben we echter tot op heden nog niet kunnen verjagen en daardoor drongen extra maatregelen zich op. We besloten om op zoek te gaan naar een kat, een echte goede molenkat met jachtinstinct.
Joke van het bestuur kwam met het voorstel om twee jonge zwarte katjes van familie te laten intrekken in de molen. En zo gezegd, zo gedaan.
Het volledige verhaal, foto’s en een filmpje kan u vanaf woensdag terugvinden tussen de artikels in het molendagboek. Naar molendagboek

*Update* Artikel “Molenkatjes Fien en Victor verjagen muizen” is toegevoegd in het molendagboek.
Geplaatst op 19/8/2007 door Joël

Artikel over website in GVA
Artikel verschenen op 28/04/2007 in Gazet Van Antwerpen.
Geplaatst op 17/5/2007 door Joël

Website Online
De website is op zat 24/02/2007 omstreeks 20u15 online verschenen. Er zijn nog enkele details zoals de virtuele rondleiding van de molen die nog niet beschikbaar zijn. Een historisch moment voor De Brakken en voor Oelegem. Ik wens iedereen veel plezier op onze website.
Geplaatst op 24/2/2007 door Joël

Meulenmaal 8 april verplaatst
Het meulenmaal in april is niet op de tweede zondag (8 april is het Pasen), maar op zon 15 april. Zie kalender april Tot dan!
Geplaatst op 24/2/2007 door Johan