Stormschade aan de molen

Op 18 januari 2018 raasde een storm over het land. De molen bleef niet gespaard: er waren stukken van de wieken losgekomen en tot op het kerkhof beland.
Gelukkig werden er geen mensen geraakt en ook de graven en de auto’s op de molenparking bleven gespaard.

Op 23 januari stond een inspectie van Monumentenwacht van de provincie Antwerpen op de agenda.
De monumentenwachters hebben uit veiligheid bijkomend alle loszittende stukken verwijderd.
Op 5 maart ging in de molen een eerste vergadering door met de gemeente, monumentenwacht en het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Samen bekijken we hoe het nu verder moet, want met kapotte wieken kan de molen niet draaien …