Over ons

OVER ONS

Heemkundige kring de Brakken
De heemkundige kring De Brakken viert dit jaar haar gouden jubileum! Vijftig jaar geleden, in 1974, aan de vooravond van het Monumentenjaar 1975, besliste een kleine groep Oelegemnaars met hart voor heemkunde om een vereniging te starten in Oelegem.
Stichtende leden waren: Leo Cautereels, Jos Corremans (†), Guy Gruyaert (†), Walter Helssen, Hilda Hensbergen, Marc Kennes (†), Jan Melis en Walter Van der Avert.

We zijn een vereniging van vrijwilligers die als doel hebben de belangstelling voor onze eigen leefomgeving te bevorderen en de kennis daarover te vergroten.
Dat doen we door informatie of materiaal te verzamelen bij (voormalige) dorpsbewoners, door studie en archiefonderzoek. Ook het vastleggen van het huidige dorpsbeeld en dorpsleven hoort hier bij.
We willen deze kennis delen. Daarom publiceren we om de drie maanden een contactblad en zorgen we regelmatig voor artikels in kranten en weekbladen. Verder organiseren we, alleen of in samenwerking met anderen, (foto)tentoonstellingen, een vertelnamiddag, geleide bezoeken, wandelingen of fietstochten, …
Tenslotte is heemkunde ook ‘heemschut’: de schoonheid van eigen streek beschutten of beschermen.
Ons studiewerk werd en wordt door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap gebruikt bij het opmaken van beschermingsdossiers.
Ook onze aanvullingen op objecten in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed worden op prijs gesteld.
Verder laat onze kring regelmatig een kritische stem horen wanneer waardevolle stukken Oelegems patrimonium dreigen te verdwijnen.
Wat niet betekent dat wij alles willen ‘bevriezen’: kwaliteitsvolle hedendaagse ontwikkelingen kunnen zeker op onze steun rekenen.
De meeste van onze activiteiten gaan door in de stenen molen aan de Kerkhoflei.

WIE ZIJN WE

Bestuur

John Van de Velde – Voorzitter, aspirant-molenaar
Goorstraat 16, 2520 Oelegem
0479 91 94 62

Danny Huygens – Ondervoorzitter
Kerkstraat 17, 2520 Oelegem
03 383 34 24

Patricia Vervloet – penningmeester, vertegenwoordiger Molenhelpers / Meulenmaal
Binnenweg 6A bus 1, 2520 Oelegem
0473 99 99 86

Joke Bungeneers – Secretaris
Kerkstraat 17, 2520 Oelegem
03 383 34 24
info@debrakken.be

Karsten Cavens – Bestuurslid, aspirant-molenaar
Vlotstraat 14, 2520 Oelegem
0486 13 02 09

Luk Kegeleers – Bestuurslid, molenaar
Kantonbaan 11, 2520 Oelegem
0479 50 55 27

Jan Nys – Bestuurslid, molenaar
Muizenheuvel 40, 2520 Oelegem
03 383 42 77

Luc Verachtert – Bestuurslid, molenaar
Roggelaan 6, 2520 Ranst
03 475 16 48

Voor het Meulenmaal kunnen we steevast rekenen op een ploeg ‘molenhelpers’ die onvermoeibaar en met onverwoestbaar goed humeur aan de slag gaan:
chef-kok Edward Sels bijgestaan door sous-chefs Danny Huygens, Dany De Vooght of Manon Welter, ‘plongeur’ Annemie Van Gestel, barman Jos Ceulemans en Karsten Cavens en opdieners Delphine Ceulemans, Joke Bungeneers, Ciska Van Brandt en Patricia Vervloet.
De drie molenaars Luk, Jan en Luc krijgen enthousiaste helpende handen bij alle grote en kleine klussen in en rond de molen van Marc Tersago, Piet Waterkeyn en Johan Wouters; waar nodig bijgestaan door smeden Louis De Pooter en Jef De Meutter.

Jan Nys coördineert de bakhuisploeg die verder bestaat uit Johan Van de Velde, Johan Wouters en Piet Waterkeyn.